PRIVACYBELEID @NAILSPA

@Nailspa is een organisatie die persoonsgegevens verwerkt. Wij zijn ons ervan bewust dat u ons het vertrouwen geeft om zorgvuldig met uw persoonsgegevens om te gaan. Wij zien het als onze verantwoordelijkheid uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen, met welk doel én met wie wij deze gegevens delen.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van @Nailspa. U dient zich ervan bewust te zijn dat @Nailspa niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

@Nailspa respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

WELKE PERSOONSGEGEVENS
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen wij u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren en/of contact met u op te nemen over de betreffende dienst. De gegevens worden opgeslagen op de beveiligde servers van @Nailspa of die van een derde partij.

@Nailspa kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam
– Uw telefoonnummer(s)
– Uw e-mailadres (voor afspraakbevestigingen, afspraakherinneringen en nieuwsbrief)
– Informatie die u zelf invult in een open veld, zoals een opmerking bij uw online reservering
– En in sommige gevallen (na uw toestemming) houden wij gegevens bij om de voortgang bijhorende bij de betreffende dienst (denk aan huidconditie) te monitoren.

DOELEINDEN
We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

 

DERDEN
@Nailspa verstrekt uw gegevens alleen aan derden indien dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichting. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

GEGEVENS INZIEN, VERANDEREN OF VERWIJDEREN
U heeft het recht om uw persoongegevens in te zien, te veranderen of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info(a)nailspa.nl.@Nailspa zal zo snel mogelijk op uw verzoek reageren. 

Inactieve klanten worden automatisch na 2 jaar uit ons systeem verwijderd.

 

AANPASSEN/UITSCHRIJVEN DIENST NIEUWSBRIEF
Onderaan iedere mailing/nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

 

BEVEILIGEN
@Nailspa neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Daarnaast maakt @Nailspa gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat voor haar website om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. @Nailspa maakt geen gebruik van cookies.

 

WIJZIGINGEN IN PRIVACYBELEID
Wij kunnen dit privacybeleid van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

AUTORITEIT PERSOONSGEGEVENS
Natuurlijk helpt @Nailspa u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Mocht u er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

INWERKINGTREDING
Deze privacy verklaring is in werking getreden op 21 mei 2018.

 

VRAGEN EN FEEDBACK
We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

@Nailspa
Vingerhoekhof 18E
3401DX IJsselstein
Tel. 06 46 26 11 77
E-mail: info(a)nailspa.nl

 

 

Vingerhoekhof 18E   -   3401 DX IJsselstein   -   info(a)nailspa.nl   -   tel. 06 46 26 11 77