Disclaimer
@Nailspa heeft haar website met de grootst mogelijke zorg en aandacht samengesteld. De informatie die u aantreft kan onjuistheden c.q. onvolledigheden bevatten. Fouten kunnen niet altijd voorkomen worden. @Nailspa is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch verantwoordelijk voor direct en/of indirect geleden schade, welke voortvloeit uit de door @Nailspa verstrekte informatie.

Daarnaast is @Nailspa op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die geleden is door een tijdelijke onmogelijkheid om de website van @Nailspa te kunnen raadplegen.

De informatie op de website van @Nailspa wordt regelmatig geupdate en eventuele wijzigingen kunnen altijd met onmiddelijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Voor zover de website van @Nailspa hyperlinks bevat naar andere websites staat @Nailspa niet garant voor de beschikbaarheid van deze websites, noch is zij verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

Vingerhoekhof 18E   -   3401 DX IJsselstein   -   info(a)nailspa.nl   -   tel. 06 46 26 11 77